Egzekucja długu z rachunku bankowego

| 22 czerwca 2014

Powszechnie stosowaną formą egzekucji długu, jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Egzekucji, podlega wierzytelność z każdego rodzaju rachunku. I nie ma żadnego znaczenia, jakie jest przeznaczenie rachunku. Ani w jakiej walucie, rachunek jest prowadzony.

Od tej reguły, istnieje jednak jeden wyjątek. A mianowicie: nie można prowadzić egzekucji długu, z rachunku powierniczego. Oznacza to, że np. środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym, nie mogą być zajęte przez komornika. Egzekucja długu z rachunku bankowego dłużnika, podlega jednak pewnym rygorom. A mianowicie: zajęciu podlega jedynie kwota długu – nie zaś sam rachunek! I o tym, wie niewielu dłużników… A w praktyce, wygląda to tak: jeśli kwota długu wynosi np. 1500 PLN a na rachunku jest 2300 PLN – to dłużnik może bez żadnych ograniczeń, dysponować kwotą 800 PLN – czyli kwotą ponad kwotę zajęcia. A czy egzekucję długu, może prowadzić jedynie komornik? Nie. Organem egzekucyjnym, może być również np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Zaś sama egzekucja długu, jest dość prosta. Po prostu, organ egzekucyjny (np. komornik) wysyła do banku zawiadomienie, o zajęciu wierzytelności. Oczywiście, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. (Do tego, dochodzą jeszcze bardzo często, koszty egzekucyjne). W zawiadomieniu, komornik wzywa bank do zablokowania kwoty wierzytelności. A następnie, do przelania kwoty długu na konto komornika, w ciągu 7 dni. Jeśli jest to niemożliwe (bo np. konto jest puste); to bank zawiadamia o tym komornika, na piśmie. Warto tutaj przypomnieć, że komornik ma obowiązek wysłać odpis zawiadomienia o egzekucji długu z rachunku bankowego, także do dłużnika! Dłużnik bowiem, musi wiedzieć jakie czynności egzekucyjne podejmuje komornik (czytaj: za co później, dłużnik będzie musiał zapłacić). Co więcej, odpis zawiadomienia o egzekucji – komornik powinien wysłać również, do wierzyciela… Poza tym, sam wierzyciel może przyczynić się, do przyspieszenia egzekucji długu. Jak? Poprzez wskazanie dokładnych danych, odnośnie rodzaju majątku posiadanego przez dłużnika. Bardzo często, pomocne jest samo wskazanie np. konkretnych instytucji finansowych, w których dłużnik zdeponował jakiekolwiek środki finansowe. Dlaczego? Ponieważ w grze o odzyskanie długu, bardzo często czynnikiem decydującym, jest czas. Trzeba działać szybciej, (przynajmniej o jeden krok), niż dłużnik. Chodzi o to, aby dłużnik nie zdążył wyprowadzić środków pieniężnych, które są zdeponowane na kontach. A czy sam dłużnik, jest pozbawiony jakichkolwiek praw? Nie. Zgodnie z artykułem 54 ustawy prawo bankowe – dłużnikowi przysługuje ochrona środków, do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw.

Porównaj najnowsze rozwiązania finansowe:
kredyty mieszkaniowe porównanie wrzesień 2023
najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator 2023
lokaty bankowe oprocentowanie wrzesień 2023
chwilówki porównanie 2023 – nowe firmy pożyczkowe

Znaczniki: , ,

Kategoria: Finanse

Informacja o Autorze (Profil Autora)

Możliwość komentowania została wyłączona